top of page
tpo.png
STORY.png
277919318_317041637029858_4267008235369055396_n.png
遊ぼう.png
302038974_2136274826545042_4671983847051224747_n.png
報告続々.png
302156284_591324582459521_7411576732642162791_n.png
侵略の始まり.png
302932392_1762245884113674_8456763902253515015_n.png
on-lineSHOP.png
302123195_837782840937501_5723739069578952472_n.png
出没.png
302299218_1262434827917142_530252431304722313_n.png
Instagram.png
302402283_645813533433051_6827750414708414276_n.png
STORY
スライド3.png
STORY.png

एभोकाडो ताराबाटआयो,
एभोकाडो तारा
कोअबोकोदाँत,
पृथ्वीकोलक्ष्य राख्दै
अन्तरिक्ष यान
कोउडी जाऊछ।

अबोकोकोउद्देश्यदाँत,
पृथ्वीकोआक्रमण गर्नथियो।

1.jpg

अनि त्यसपछि!

2.jpg

अबोकोकोअचानक उल्कातर
हिट भयो!

अन्तरिक्ष यानदाँतदृढतापूर्वक
पृथ्वी
कोतर्फ
म दुर्घटनामा पर्दै छु।

अबोकोतरम दुर्घटनामा परेंदाँत,
मेक्सिकोको,ठुलो रकमकोफसल गरियो
एभोकाडो
कोयो माथि थियो।

3.jpg

हावाकोहराएको हाँसदाँत,
एभोकाडोकहिलेगलत भयो
यो पठाइनेछ।

एभोकाडोकोआवरण अन्तर्गत
एभोकाडो जुन बेचिएको छ
दाँत,
एभोकाडोतरमनपर्ने खानाna
एभोकाडो ड्रेसरलाई
म समातिए।

तपाईको लागि भाग्यशाली, एभोकाडो ड्रेसलर
दाँत,
अबोकोकोअस्तित्वकोसूचना
यहाँ छैन।

1.png

अबोकोतरआँखाकोजब म ब्यूँझन्छु...

त्यहाँ
दाँतएभोकाडोकोसर्कलमा काट्नुहोस्
एभोकाडो ड्रेसर
कोफिगरतर
मेरो अगाडीकोम भित्र हामफालेँ।

2.png

अबोकोदाँतजीउकोजोखिमकोमहसुस,
अचानककोठाउँको ठाउँबाट
म भागे!

3.png

अबोको भाग्न सफल भयोदाँत,
हावाकोयसलाई फिर्ता लिनुहोस्
एभोकाडो ड्रेसर
कहिलेलडाईँ गर्नुको
साथीकोखोज्न थाल्नुहोस्।

जे भए पनिबलियो साथी चाहिन्छam

फलदाँतअबोकोदाँत,
जीवकोएभोकाडो ताराकोबीजकोपरिवर्तन
आश्चर्यnaशक्तिकोमसंग थियो

4.png

अबोकोदाँत
हावाकोमा जनावरकोयो पता लगाऊदाँत,
बीजकोदिनहरू परिवर्तन गर्नकोखर्च भयो।

5.png

र अबोकोदाँत,
एभोकाडो ताराकोखेतीकोसुरु
तर,
चिन्ता
कोबीजतरत्यहाँ एउटा थियो।

त्यो हो,
अबोको
दाँत,1 वर्षकोएउटा मात्र
​Avocado Alien
कोउठाउँदैतर
म सक्दिनकहिलेभन्नै पर्यो

6.png

अझै पनि अबकोदाँत,
एभोकाडो ताराकोउठाउँदै गर्दा
कुनै दिन
लामखुट्टेआउनेछ
एभोकाडो ड्रेसर
संगलडाईको
उत्तेजितकोथियो।

7.png

फेरि जारी राखौंला

गबु

遊ぼう
遊ぼう.png

पृथ्वी आक्रमणकोसाझा गर्ने मानिसहरूको
आनन्दnaएभोकाडो तारा मान्छेसंग
कसरी खेल्नेकोपरिचयम गर्छु!

あぼこ2.jpg
カルパッチョ2.jpg
Dr.ぺスター2.jpg
遊び方1.png

अनुहारकोव्यापारगर,​ Abokosकोरूपान्तरण!

遊び方1-1.png
カポッ.png
アボコたちの顔は.png
カルボコ2.png
アボスター1.png
アボスター.png
カルボコ.png
ペスパッチョ2.png
ペスパッチョ.png
遊び方2.png

एभोकाडोकोबीजकोभागदाँत,पिनकोबनेको छ!

遊び方2-1.png
pins_A.png
pins_P.png
pins.png

लुगावाटोपीआदिलगाउनुहोस् र मजा लिनुहोस्
जब प्रयोगमा छैनदाँतएभोकाडोकोमलाई फिर्ता दिनुहोस्।

b84e694942c17dd1365286c421fb7fef.jpg
1391c6d70a9fd1d48dda0ab11bb8ffed.jpg
272131035_356728619258019_652931891567191732_n.jpg
名称未設定-2.png
返して―.png
汗1.png
汗2.png
遊び方3.png

एभोकाडोकोपृथ्वीकोहिड्ने बाटोकोमा तिमीलाई भन्छु!

地球.png
いいな.png
カルパッチョツマヨウジ2.png
いいな2.png
FTaxqeGaAAA5wVw_edited.jpg
FRZq1DfaMAAtB8__edited.jpg
FMm63nnUUAEC7pt_edited.jpg
FV7o3s_akAA7eOE_edited.jpg
カルパッチョツマヨウジ.png
侵略報告
報告続々.png

सहयोगीकोहातद्वाराबिस्तारैकोबाहिर फैलिएको
एभोकाडो तारा मान्छे
कोआक्रमण क्षेत्र!
विश्वसनीय आक्रामकताकोसम्मानकोदेखाउनु!

आक्रमणदाँतअझैअझैजारी राख्नुहोस्।

START
侵略の始まり.png
1.png

२०२२.०२.०४
Sofubi World Sugoijin Vol.27 मा आक्रमण सूचना।